Sociaal netwerk

P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie

De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt de cliënt bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden en versterken van zijn sociale netwerk en het functioneren in de maatschappij. Zij geeft de cliënt informatie en advies en stimuleert hem om contact te houden of te leggen met naastbetrokkenen. Zo nodig ondersteunt zij de cliënt en, indien aanwezig, naastbetrokkenen bij het omgaan met het levenseinde, verlies en/of rouw.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Sociaal netwerk
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 2.6 werken in een netwerk:
 • Werken in een netwerk
 • Inleiding
 • De kracht van een sociaal netwerk
 • Sociale context
 • Netwerkgericht werken
 • Netwerkgericht werken in de praktijk
 • Netwerk van maatschappelijke organisaties
 • Je eigen netwerk uitbouwen en onderhouden
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 2.6 werken in een netwerk:
 • Opdracht 1a-6b
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Methodieken gericht op versterken sociaal netwerk
 • Vriendendiensten
 • Vriendenkringen
 • Vrijwillige netwerkcoach


Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Opdracht 10a-10c
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl