Communicatie/ beroepshouding

B1-K1-W1 Inventariseren ondersteuningsvragen

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Aspecten van communicatie
Thieme Communicatie: Thema 1.1 Aspecten van communicatie 
Thieme Communicatie: Thema 1.1 Aspecten van communicatie:
  • Opdracht 1-20


Communicatieproblemen
Thieme Communicatie: Thema 1.2 Communicatieproblemen

Thieme Communicatie: Thema 1.2 Communicatieproblemen:
  • Opdracht 1-9
Luisteren en luisterhouding
Thieme Communicatie: Thema 2.4 Luisteren en luisterhouding
Thieme Communicatie: Thema 2.4 Luisteren en luisterhouding:
  • Opdracht 1-7


Actief luisteren
Thieme Communicatie: Thema 2.6 Actief luisteren

Thieme Communicatie: Thema 2.6 Actief luisteren:
  • Opdracht 1-6


Alledaagse gesprekken voeren
Thieme Communicatie: Thema 2.5 Alledaagse gesprekken voeren
Thieme Communicatie: Thema 2.5 Alledaagse gesprekken voeren
  • Opdracht 1-8
Opdracht Gespreksdoelen


Tweegesprekken
Thieme Communicatie: Thema 3.7 Tweegesprekken
Thieme Communicatie: Thema 2.6 Actief luisteren:
  • Opdracht 1-9
Opdracht Oefenen informatief gesprek
Opdracht Oefenen helpend gesprek
Opdracht Oefenen slechtnieuwsgesprek


Functionele contacten


Opdracht Functionele contacten
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl