Observeren/ signaleren

B1-K1-W1 Inventariseren ondersteuningsvragen

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Waarnemen
Thieme Methodiek: Thema 3.10 Waarnemen:
  • Wat is waarnemen?
  • Professioneel waarnemen
Thieme Methodiek: Thema 3.10 Waarnemen:
  • Opdracht 1a


Observeren
Thieme Methodiek: Thema 3.11 Observeren:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Methodiek: Thema 3.11 Observeren:
  • Opdracht 1 - 6

Opdracht Observatie uitvoeren
Opdracht Belang van observerenNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl