(Ontwikkelings)psychologie

B1-K1-W1 Inventariseren ondersteuningsvragen

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Ontwikkelingspsychologie
Thieme Methodiek: Thema 2.3 Ontwikkelingspsychologie
  • Wat is dat?
Thieme Methodiek: Thema 2.3 Ontwikkelingspsychologie, wat is dat?:
  • Opdracht 1 - 7


Ontwikkelingsfasen


Thieme Methodiek: Thema 2.4 Baby's en peuters

Thieme Methodiek: Thema 2.4 Baby's en peuters
  • Opdracht 1-7e


Thieme Methodiek: Thema 2.5 Kleuter en schoolkind

Thieme Methodiek: Thema 2.5 Kleuter en schoolkind
  • Opdracht 1-7b


Thieme Methodiek: Thema 2.6 Puber en adolescent

Thieme Methodiek: Thema 2.6 Puber en adolescent
  • Opdracht 1 -9


Thieme Methodiek: Thema 2.7 Volwassene en oudere
Thieme Methodiek: Thema 2.7 Volwassene en oudere
  • Opdracht 1- 11bHechting
Thieme Methodiek Thema 2.3 Een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen bij de opvoeder


Opdracht Hechtingsproblemen


Psychopathologie


Opdracht Psychopathologie


Emotionele problemen


Opdracht Emotionele problemen


Theorieën orthopedagogiek, psychologie, toegepaste sociologie, psychiatrie en psychopathologie


Opdracht Theorieën
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl