Hechtingsproblemen

Introductie

 1. Hecht jij je snel en makkelijk aan mensen?
 2. Kun je ze ook weer makkelijk loslaten?
 3. Denk je dat je het moeilijk vindt om kinderen op je werk weer los te laten na een lange periode?
 4. Als een cliënt erg aan jou gehecht is, en jij vindt het ook een leuk cliënt, kun je dan zorgen dat je de cliënt niet voortrekt?

Begrijpen en toepassen

 1. Wanneer lijkt hechting op afhankelijkheid?
 2. Wat wordt bedoeld met: in het onderwijs is het voortdurend balanceren tussen gehechtheid en een beroepsmatige distantie?
 3. Heb je wel eens gemerkt dat een begeleider een cliënt moeilijk los kon laten? Vertel waaruit je dat opmaakte.
 4. Hoe kan hechting te maken hebben met de inrichting van de ruimte?
 5. Wat voor oorzaken kunnen er zijn voor hechtingsproblemen?
 6. Waarom komen hechtingsproblemen vaker voor bij kinderen met gedragsproblemen/ beperkingen?
 7. Kun je zeggen dat het de fout van de ouders is als een kind zich moeilijk hecht?

Onderzoeken en presenteren

Over hechting is ontzettend veel geschreven. 

 1. Zoek op Google of op de site van j/m op hechting.
 2. Kies een artikel over hechting en lees dit goed door.
 3. Vat het samen: waar gaat jouw artikel speciaal op in?
 4. Vertel in drie minuten aan de groep waar jouw artikel over gaat.

 

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl