Communicatie/ beroepshouding

B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning


Theorie en verwerkingsopdrachten

Let op: de integrale opdracht 'Evalueren van de geboden ondersteuning aan de stagiaire' maakt ook deel uit van Communicatie/beroepshouding.

Luisteren en luisterhouding in het kader van evalueren
Thieme Communicatie: Thema 2.4 Luisteren  en luisterhouding:
 • Belang van luisteren
 • Vragen stellen
 • Samenvatten en ordenen
 • Aandachtspunten effectief luisterenOpdracht evaluatiegesprek met een bewoonster


Actief luisteren in het kader van evalueren
Thieme Communicatie: Thema 2.6 Actief luisteren:
 • Bestudeer alle onderdelen

Evaluatiegesprekken voeren
Thieme Communicatie: Thema 3.7 Tweegesprekken:
 • Introductie gesprekstechnieken
 • Tweegesprekken
 • Inleiding
 • Kenmerken van een tweegesprek
 • Voorwaarden voor effectief tweegesprek
 • Je houding als gesprekspartner/gespreksleider
 • Vaardigheden bij het voeren van gesprekken
 • Aandachtspunten voor de voorbereiding
 • Aandachtspunten voor de uitvoering
 • Aandachtspunten voor de afsluiting
 • Informatief gesprek
 • Doelen van het informatief gesprek
 • Wie neemt het initiatief?
 • Aandachtspunten voor het informatief gesprek


Opdracht Voorbereiden evaluatiegesprek met cliënt
Opdracht Voeren van een evaluatiegeprek met cliënt
Opdracht Casus meneer Warmond
Thieme Communicatie: Thema 3.8 Groepsgesprekken:
 • Groepsgesprekken
 • Inleiding
 • Soorten groepsgesprekken
 • Verschillend deelnemersgedrag
 • Positief deelnemersgedrag
 • Negatief deelnemersgedrag
 • Voorwaarden voor effectief overleg

Opdracht Voorbereiden en voeren van een evaluatiegesprek met naastbetrokkenen


Belang van betrokkenen bij evalueren
Thieme PBGZ: Thema 2.8: Samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers
 • Samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers
 • Het belang van goede samenwerking met verwanten
 • Formele contacten met verwanten
 • Familieparticipatie op het niveau van de woongroep
 • Familieparticipatie op het niveau van de zorgorganisatie

Thieme PBGZ: Thema 2.8: Samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers
 • 9a & 11a

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl