Begeleiden/ondersteunen

P1-K1-W1 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten

De begeleider gehandicaptenzorg ontwikkelt en organiseert activiteiten. Indien van toepassing draagt zij in samenspraak met cliënten en collega’s zorg voor het afzetten van gemaakte producten. Ze zorgt ervoor dat gereedschappen, materialen en apparatuur aanwezig zijn en informeert de cliënten over de activiteit. Bij aanvang van een activiteit geeft ze uitleg of instructie over de activiteit aan de cliënten en laat onder andere voorbeelden, keuzemogelijkheden en alternatieven zien. Ze demonstreert zo nodig het gebruik van gereedschappen, apparatuur en materialen. Tijdens de activiteit speelt zij in op de mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen van de cliënt en de groep en zo nodig stelt zij de activiteit bij. Zij bewaakt de voortgang en zorgt dat cliënten de gestelde doelen kunnen behalen. Ze schakelt flexibel en continu tussen de individuele cliënt en de groep cliënten. Ze observeert en dealt met de groepsdynamiek en het gedrag van de cliënten. Indien nodig bespreekt ze dit in de groep. Zo zorgt zij bijvoorbeeld dat de cliënten leren omgaan met anderen en met sociale media en dat zij zich houden aan afgesproken (gedrags)regels. Ze rapporteert de veranderingen in het gedrag van de cliënten aan haar leidinggevende of aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten


Groepen, groepsactiviteiten organiseren en uitvoeren
Thieme Communicatie: Thema 8.17 Groepen en groepskenmerken  
Thieme Communicatie: Thema 8.17 Groepen en groepskenmerken  

Opdrachten: 1-6 en 1-2 
Opdracht Groepsactiviteiten GZ 

Opdracht Groepsdynamica
(deze opdracht is de basis voor enkele van de onderstaande opdrachten) 

Opdracht Groepsklimaat warming up (basis voor opdracht Analyse groepsklimaat)  

Opdracht Fasen in het leven van een groep 

Opdracht Kruip in de huid van....  

Opdracht Analyse groepsklimaat  

Opdracht Doelen bereiken en uitdagingen aangaan  

Opdracht Meten is weten (indicatoren) 

Opdracht Activiteitenplan (bouwt voort op opdracht Doelen bereiken en uitdagingen aangaan)  

Opdracht Schakelen  

Opdracht Demonstreren en instructie geven 

Opdracht Gereedschappen, middelen en materialen  

Opdracht Organiseer en begeleid een groepsactiviteit (complex)  

Opdracht Activiteit uitvoeren (enkelvoudig)


Opdracht Reflectie en evaluatie 


Thieme Communicatie: Thema 8.18 Cliënten in een groep begeleiden

  • Bestudeer alle lesstof
Thieme Communicatie: Thema 8.18 Cliënten in een groep begeleiden

  • Opdracht 1a - 8c


Ontwikkeling van de cliënt
Thieme PBGZ: Thema 8.27 Bijzondere ondersteuningsmethodieken
  • Benutten van ontwikkelingsmogelijkheden
Thieme PBGZ: Thema 8.27 Bijzondere ondersteuningsmethodieken
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl