Begeleiden/ondersteunen van vrijwilligers

De begeleider gehandicaptenzorg werkt nieuwe collega’s in en begeleidt studenten, stagiaires en/of vrijwilligers. Ze kiest in overleg een passende wijze van begeleiden. Zij instrueert, geeft aanwijzingen en adviezen en coacht hen. Ze geeft feedback op hun leeractiviteiten, beroepsmatig handelen en voortgang.Bestudeer: Thieme Kwaliteit en deskundigheid:  Thema 1.1: Werken als professional:
-Individuele arbeidsovereenkomst: vrijwilligers
Maak: Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 1.1: Werken als professional:
-Opdracht 2f

Bestudeer: Thieme Begeleider Gehandicaptenzorg: Thema 12.36: Coördineren en afstemmen:
-Afstemmen van zorg en ondersteuning met mantelzorgers en vrijwilligers

Introductievideo vrijwilligers

Opdracht: Feiten en cijfers over vrijwilligerswerk


Opdracht: Training vrijwilligers begeleidenNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl