Cijfers en feiten over vrijwilligerswerk

Ga naar:

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/mantelzorg-en-vrijwilligerswerk/feiten-cijfers-vrijwilligers

Beantwoordt onderstaande vragen:

1) Hoeveel vrijwilligers werken er in zorg, verpleeg- en gehandicapteninstellingen?

2) Klik verder op: vrijwilligers inde zorg.

    a. Welke activiteiten verrichten al deze vrijwilligers?

    b. Ben jij zelf vrijwilliger of ken je iemand die vrijwilliger is?

    c. Waarom zouden vrijwilligers ondersteuning nodig hebben van professionals?

    d. Lees de 5 gouden tips op: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/mantelzorg-en-vrijwilligerswerk/tips-goede-samenwerking-beroepskrachten-vrijwilligers

        Kun je deze tips toepassen op je stageplaats?

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl