Regie

P2-K1-W3 Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

De begeleider specifieke doelgroepen stimuleert de cliënt tot deelname aan activiteiten ter bevordering van de regie over zijn eigen leven (zelfmanagement) bij o.a. de persoonlijke verzorging, wonen en huishouden en deelname aan de maatschappij. Zij begeleidt de cliënt en let hierbij op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Zij gaat na wat de mogelijkheden, wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt zijn ten aanzien van maatschappelijke participatie. Zij bespreekt met de cliënt wat hij nodig heeft aan ondersteuning en wat het beste bij hem aansluit. Zij signaleert veranderingen in de situatie van de cliënt en past in overleg met de cliënt de zorg en ondersteuning aan. Zij verwijst waar nodig en werkt samen met andere zorgverleners.


Regie
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Thema 1.3 Ondersteuningsproces
  • Zelfregie
Naslagwerk docent
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Thema 1.3 Ondersteuningsproces
  • 2a - 2b

Opdracht Hendrik Groen
Opdracht Monique
Opdracht Jouw eigen regie   


Werken vanuit zelfregie
Theorie: Draagkracht en draaglastOpdracht Formele regie
Opdracht Balansmodel


Regie en stress
Thieme AMGGZ: Thema 3.7 Behandeling en begeleiding bij psychotische stoornissen
  • zelfregie en het vermijden van stress
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl