Doelen formuleren

Maak de volgende opdracht:

⦁ Formuleer 1 hoofddoel met daarbij 2 of meer subdoelen. Let erop dat deze SMART geformuleerd zijn.

⦁ Wissel de doelen met elkaar uit en geef elkaar feedback. 

Of: een student schrijft de geformuleerde doelen op het bord. Een andere student herschrijft deze indien nodig.

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl