Gegevens verzamelen

Prezi Gegevens verzamelen


Loop met elkaar bovenstaande Prezi door.

Wat is al bekend? Haal de kennis hierover op.

Wat is nieuw? Deze onderwerpen komen in de loop van de komende weken aan bod.


Let specifiek op Schalock en Gordon. Worden deze ordeningsprincipes gebruikt binnen jouw organisatie? 

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl