Het 8-fasenmodel

Maak groepjes van 3.

Bestudeer de informatie van Movisie over het 8-fasenmodel en de levensgebieden.

Jullie maken de bijbehorende vragen individueel.

Jullie wisselen de informatie in het groepje uit. Waar zitten de belangrijkste overeenkomsten of verschillen?

Op aanwijzen van de docent presenteert een van jullie de belangrijkste conclusies aan de klas.

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl