Kennisbundel ondersteuningsplannen voor de docent

Kennisbundel Ondersteuningsplannen


Voor de docent:

Actuele kennis en tools voor in de les 

De kennisbundel omvat drie hoofdstukken. 

• Hoofdstuk 1: De actualiteit. Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2013. Er staat in waarom we met ondersteuningsplannen werken en wat een ondersteuningsplan wel en niet is. 

• Hoofdstuk 2: Aan de slag met ondersteuningsplannen. Hoe ziet een professioneel ondersteuningsproces eruit en welke rol hebben cliënten, begeleiders en andere zorgverleners in dit proces? Ook vindt u in dit hoofdstuk casusmateriaal. 

• Hoofdstuk 3: Vindplaats. Een overzicht van literatuur en relevante websites.

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl