Ordenen

Ordenen verzamelde gegevens


⦁ Leg alle verzamelde gegevens uit de voorgaande opdrachten naast elkaar.

⦁ Werk deze informatie uit tot bruikbare gegevens door middel van het 8-fasenmodel, de gezondheidspatronen van Gordon (zie Prezi) of een ander ordeningsprincipe.

⦁ Formuleer ondersteuningsvragen die logisch voortvloeien uit de beginsituatie.

⦁ Check bij een medestudent of de geformuleerde ondersteuningsvragen ook daadwerkelijk logisch voortkomen uit de beginsituatie. 


Bespreek klassikaal na. Wat is de top 3?

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl