Technologie

Technologische ontwikkelingen in de zorg Vilans

Technologie in de langdurende zorg Vilans


Welk van de technologieën worden er binnen jouw organisatie ingezet ten behoeve van cliënten?

Zie je technologieën die jij vindt aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van bepaalde cliënten en die momenteel nog niet worden gebruikt?


Ga met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van gebruik ervan.

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl