Sociaal netwerk

P3-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg inventariseert de sociale behoefte van de cliënt en bedenkt samen met de cliënt hoe aan deze behoefte voldaan kan worden. Zij bereidt de cliënt voor op gesprekken en traint hem in sociale vaardigheden. Zij motiveert en activeert de cliënt om zelf contacten te leggen en te onderhouden om zo zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie te vergroten. Zij benadert nieuwe mensen/organisaties met als doel een rol te vervullen in het netwerk van de cliënt. Zij voert gesprekken met naastbetrokkenen van de cliënt, betrekt hen bij beslissingen en stimuleert hen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de cliënt. Zij zorgt dat naastbetrokkenen delen van de ondersteuning kunnen overnemen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Samenwerken
Thieme PBGZ: thema 2.8 samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers.
  • Bestudeer alle onderdelen


Thieme PBGZ: thema 2.8 samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers.
  • 1a - 7cVoorlichting, advies en instructie
Thieme PBGZ: thema 12.40 voorlichting, advies en instructie.
  • Bestudeer alle onderdelen


Thieme PBGZ: thema 12.40 voorlichting, advies en instructie.
  • 1a - 5bCoördineren en afstemmen
Thieme PBGZ: thema 12.37 coördineren en afstemmen.
  • Bestudeer alle onderdelen


Thieme PBGZ: thema 12.37 coördineren en afstemmen.
  • 1a - 10
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl