Mantelzorg

In deze opdracht ga je je verdiepen in mantelzorg en leer je wat dit precies is.

Bestudeer de onderstaande websites en zoek deze goed door voor de antwoorden op onderstaande vragen:

Rijksoverheid.nl

Mantelzorg.nl


  1. Wat is mantelzorg?
  2. Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?
  3. Wat kan een mantelzorger met het PGB van de cliënt?
  4. Wat zijn daar de nadelen van?
  5. Waarom is mantelzorg een vorm van informele zorg?


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl