Wet- en regelgeving/protocollen

P3-K1-W6 Voert beheertaken uit

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg voert beheertaken uit en levert daardoor een praktische en structurele bijdrage aan het eigen functioneren en dat van de organisatie. Zij houdt rekening met de financiële middelen, de richtlijnen en de cultuur van de organisatie. Zij voert voorraadbeheer van (voorlichting/kantoor)materialen, (hulp)middelen en instrumentarium. Zij plaatst bestellingen en controleert binnengekomen leveringen op juistheid en kwaliteit. Zij checkt voorraad op bewaarcondities/verloopdatum. Zij ziet toe op de uitvoering van het onderhoud van apparatuur, materiaal en werkruimte. Zij bewaakt het budget voor de activiteiten en cliënten, en levert (financiële) rapportages. Zij onderhoudt in het kader van beheertaken externe contacten namens de organisatie, bijvoorbeeld met leveranciers.


Wet- en regelgeving
Thieme Leefomgeving: Thema 3.8 Huishoudelijke zorg
  • Hygiënisch werken
Thieme Leefomgeving: Thema 3.8 Huishoudelijke zorg
  • Opdracht 4a - 4cThieme Leefomgeving: Thema 3.10 Schoonmaak-en onderhoudsmethoden
  • Materialen en middelen opruimen en bewaren (zie opdracht)

Thieme Leefomgeving: Thema 3.10 Schoonmaak-en onderhoudsmethoden
  • Opdracht 5a - 6Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl