Protocollen beheer

http://leaninfo.nl/fifo-first-in-first-out/

Beantwoord de volgende vragen:

  1. Welke hygiëneregels worden benoemd in de HACCP?
  2. Welke tips tegen verspilling worden gegeven?
  3. Wat wordt bedoeld met het FIFO-systeem?
  4. Welke protocollen zijn er in jouw stage-instelling op het gebied van onderhoud, hygiëne en financiën?


Opdracht:

Check in de praktijk of de regels (reiniging van schoonmaakmateriaal) van het RIVM  van het boek Thieme Leefomgeving worden nageleefd en maak hier een kort verslag van.

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl