Begeleidingsmethodiek

Bestudeer:


De site Methodiek Oplossingsgericht Werken

en de PowerPoint Methodieken, stijlen en technieken


Beschrijf hoe je vanuit 1 begeleidingsmethodiek de cliënt gaat begeleiden en onderbouw je keuze in een half A4’tje.

De opdracht vind je in de PowerPoint.


Vervolgopdracht:

Voer enkele rollenspelen in de klas uit. Tijdens het rollenspel beargumenteer je aan de leidinggevende waarop de keuze voor de begeleidingsmethodiek is gebaseerd. De leidinggevende bevraagt jou hierop in het gesprek kritisch.


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl