Cliëntgesprek

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf of hun kind. Hoe kan een hulpverlener cliënten helpen om zich bewust te worden van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te pakken? Motiverende gespreksvoering is een techniek die elke hulpverlener kan inzetten om cliënten te motiveren tot verandering. (bron: Motiverende gespreksvoering NJI)

Bestudeer onderstaande links over motivatietechnieken

Nederlands Jeugdinstituut

Ready2improve


Rollenspel

⦁ Verzamel informatie door een gesimuleerd gesprek met de cliënt te voeren.
⦁ Schrijf belangrijke informatie tijdens het gesprek op.
Beargumenteer welke informatie (die je hebt opgeschreven) uit het gesprek je relevant vindt voor het ondersteuningsplan.

Vraag feedback op je gespreksvaardigheden:

Heb je uit het gesprek gehaald wat er uit te halen was? 

Heb je je actief gericht op de wensen, verwachtingen en behoeften van de cliënt? Heb je mogelijke activiteiten en vormen van ondersteuning met de cliënt hierbij besproken?

Heb je motivatietechnieken gebruikt tijdens het gesprek?

Was duidelijk waarom je samen met de cliënt een bijdrage levert aan het ondersteuningsplan?


 

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl