Coaching bij psychosociale problematiek

Bekijk de film. 

Werk vervolgens de opdracht individueel uit. 

Bespreek de uitkomsten in een kleine groep of klassikaal.


De basisvaardigheden van een goede coach Film 10 min.


Neem een casus uit jouw eigen praktijk waarin jij een cliënt coacht bij een psychosociaal probleem..

Beantwoord n.a.v. de casus de volgende vragen:


Hoe werk jij vanuit een sfeer van vertrouwen?

Wat zijn de gerichte doelen in deze situatie?

Hoe heb jij jouw intuïtie gebruikt?

Hoe leef jij je in in de ander (zonder in te vullen)?

Hoe bevorder jij zelfsturing?

Wat is jouw objectieve waarneming?

Welke emoties spelen een rol en hoe ging jij om met weerstand?

Welke grenzen stel je en hoe bied je structuur?
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl