Coaching

P5-K1-W2 Psychosociale ondersteuning

De thuisbegeleider biedt psychosociale ondersteuning in complexe situaties gericht op het veranderen van gedrag en/of het vergroten van de zelfredzaamheid. Het dagelijks handelen en functioneren van de cliënt staan hierbij centraal. De thuisbegeleider stelt samen met de cliënt de doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Zij bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt en stemt de coaching af op de individuele problematiek. Door middel van intensieve gesprekken probeert zij de cliënt meer inzicht te geven in het eigen functioneren en de problematiek een plek te geven binnen het leven van alledag. De thuisbegeleider schept kansen en mogelijkheden voor de cliënt om zich te ontwikkelen en motiveert de cliënt doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan en geeft feedback op gedrag.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Hoe zet je coachingsvaardigheden in bij cliënten met psychosociale problemen?
Thieme Thuisbegeleider: Thema 2.4 Benaderingswijzen
 • Begeleidingsvaardigheden
 • Specifieke basis van methodieken
 • Presentiebenadering
 • Empowerment
 • Interventiebenadering
 • Specifieke benaderingswijzen: van theorie naar praktijk
 • Muzisch-agogisch handelen
 • Ideeën en verbeeldingskracht


Opdracht: Coaching bij psychosociale problematiek

Opdracht: Motiveren

Opdracht: Transactionele analyse OVK model
Thieme Thuisbegeleider: Thema 8.21 Voorlichting, advies, instructie
 • Voorlichting, advies en instructie
 • Inleiding
 • Verschillende informatiebehoeften
 • Gezonde leefstijl
 • Zelfmanagement
 • Preventie
 • Methodische voorlichting
 • Verschillende doelgroepen
 • Kwetsbare ouderen
 • Mensen met psychische of psychiatrische problematiek
 • Gezinnen
 • Mensen met verslavingsproblematiek
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl