OVK model

Opdracht 1

Bestudeer de volgende onderdelen en betrek de theorie telkens op jouw eigen gedrag. 

Roep voorbeelden in gedachten; dat kunnen voorbeelden zijn vanuit jouw thuissituatie, omgang met vrienden, relatie met partner, omgang met klasgenoten,....

TA en de Drie egoposities

TA en jouw kijk op de wereld

TA gedrag is een keuze met een Prezi + doe de opdracht (kenmerken van je gedrag) op deze webpagina.

TA en communicatie

TA en de dramadriehoek

Kom uit de drama driehoek

Wat ben je over jezelf te weten gekomen? 

Wat is hiervan de betekenis voor jouw rol als thuisbegeleider ten opzichte van: cliënten, leidinggevende, collega,......

Formuleer minimaal 2 leervragen naar aanleiding van de TA.


Opdracht 2

Bestudeer en bespreek met elkaar de informatie over de transactionele analyse.

Je herkent vast wel de LOB-situaties die geschetst worden.

Welke rollen herken je in jouw eigen manier van cliëntbenadering?

(of wellicht is het makkelijker te herkennen in het gedrag van een collega).

  • Schrijf een concrete situatie uit waarin O(ouder)-K(kind) rollen voorkomen.
  • Wat is er voor nodig om beide in de rol van V(volwassene) te komen? 
  • Welke vragen hadden hier in deze situatie beter gesteld kunnen worden?

Leg de situatie aan een klasgenoot voor en vraag feedback.


Opdracht 3

Werk in een groepje een rollenspel uit waarbij jij als thuisbegeleider de cliënt vanuit de O aanspreekt op de problematiek.

Speel daarna de situatie nogmaals uit waarbij je als thuisbegeleider de cliënt vanuit de V benadert.


Wat zijn jullie ervaringen vanuit de rol die je in beide situaties speelde?


Stelling:

Het is voor een cliënt die vanuit O door de thuisbegeleider wordt aangesproken onmogelijk om vanuit de V te reageren?


Stelling:

Het levert de cliënt meer op om in de dramadriehoek te blijven dan door te stappen naar de winnaarsdriehoek.Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl