Begeleiden/ondersteunen

P5--K1-W3 Psychosociale ondersteuning

De thuisbegeleider biedt psychosociale ondersteuning in complexe situaties gericht op het veranderen van gedrag en/of het vergroten van de zelfredzaamheid. Het dagelijks handelen en functioneren van de cliënt staan hierbij centraal. De thuisbegeleider stelt samen met de cliënt de doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Zij bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt en stemt de coaching af op de individuele problematiek. Door middel van intensieve gesprekken probeert zij de cliënt meer inzicht te geven in het eigen functioneren en de problematiek een plek te geven binnen het leven van alledag. De thuisbegeleider schept kansen en mogelijkheden voor de cliënt om zich te ontwikkelen en motiveert de cliënt doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan en geeft feedback op gedrag.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Psychosociale ondersteuning

Psychosociale ondersteuning
Thieme Thuisbegeleider: Thema 5.11 Cliënten met psychosociale problemen
 • Introductie begeleiding bij psychosociale en psychiatrische problematiek
 • Cliënten met psychosociale problemen
 • Inleiding
 • Wat zijn psychosociale problemen?
 • Verstoring van draagkracht en draaglast
 • Oorzaken van psychosociale problemen
 • Geen alledaags probleem, geen psychiatrisch probleem
 • Emotionele problemen
 • Oorzaken van emotionele problemen
 • Begeleiden bij emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Vormen van gedragsproblemen
 • Signaleren van gedragsproblemen bij cliënten
 • Begeleiden van cliënten met gedragsproblemen
 • Hyperventilatie
 • Slaapproblemen
 • Oorzaken van slaapproblemen
 • Gevolgen van slaapproblemen
 • Ondersteunen van cliënten met slaapproblemen
 • Vereenzaming en eenzaamheid
 • Oorzaken van vereenzaming
 • Gevolgen van vereenzaming
 • Crimineel gedrag
 • Oorzaken en achtergronden van crimineel gedrag
 • Gevolgen van crimineel gedrag

Thieme Thuisbegeleider: Thema 5.11 Cliënten met psychosociale problemen 
Opdracht 1-7

Test je kennis: Cliënten met psychosociale problematiek


Ingrijpende levensgebeurtenissen

Ingrijpende levensgebeurtenissen
Thieme Thuisbegeleider: Thema 5.12 Ingrijpende levensgebeurtenissen bij cliënten
 • Ingrijpende levensgebeurtenissen bij cliënten
 • Inleiding
 • Ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Ingrijpende levensgebeurtenis en verliessituatie
 • Beleving van ingrijpende verliessituatie
 • Omgaan met de eigen emoties
 • Verwerkingsproces
 • Ontkenning
 • Woede/agressie
 • Depressieve gevoelens
 • Onzekerheid en verwarring
 • Onderhandelen
 • Schuldgevoelens
 • Zoeken naar verklaring
 • Acceptatie
 • Pathologische rouw
 • Oorzaken van pathologische rouw
 • Werkloosheid
 • Oorzaken van werkloosheid
 • Gevolgen van werkloosheid
 • Echtscheiding
 • Oorzaken van echtscheiding
 • Gevolgen van echtscheiding
 • Vechtscheiding en de gevolgen daarvan
 • Aandachtspunten voor de begeleiding van mensen die scheiden
 • Algemene aandachtspunten voor de begeleiding
 • Een afwachtende en luisterende houding
 • Er zijn voor de cliënt
 • Ruimte geven aan de cliënt om zijn emoties te uiten
 • Geen oplossingen aandragen voor de verwerking van het verlies
 • Stimuleren van uitingen die het verdriet van de cliënt betreffen
 • Helpen bij het zoeken naar rituelen en symbolen
Thieme Thuisbegeleider: Thema 5.12 Ingrijpende levensgebeurtenissen bij cliënten
Opdracht 1-6


Praktijksituatie: Een groot verlies

Test je kennis: Ingrijpende levensgebeurtenissen bij cliëntenArmoede en schuld

Armoede en schuld
Thieme Thuisbegeleider: Thema 7.16 Armoede en schuldproblematiek
 • Introductie begeleiding bij financiële problematiek
 • Armoede en schuldproblematiek
 • Inleiding
 • Armoede en schulden
 • Armoede
 • Schulden
 • Relatie tussen armoede en schuldproblemen
 • Armoede in Nederland
 • Meer langdurige armoede
 • Armoede onder kinderen
 • Armoede in het middensegment
 • Oorzaken van armoede en schulden
 • Persoonlijke factoren
 • Institutionele factoren
 • Maatschappelijke factoren
 • Gevolgen van armoede en schulden
 • Gevolgen voor individuen en huishoudens
 • Gevolg voor de samenleving
 • Veelvoorkomende schuldsituaties
 • Voedselbank
 • Aanmaningen en stapelende boetes
 • Deurwaarder aan de deur
 • Betalingsregeling
 • Beslaglegging
 • Huisuitzetting
 • Faillissement
 • Van minnelijke regeling tot WSNP
 • Minnelijke regeling
 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Thieme Thuisbegeleider: Thema 7.16 Armoede en schuldproblematiek
Opdracht 1-6

Praktijksituatie:
Julia weet niet meer hoe ze zich financieel moet redden

Themaopdracht:
Analyse website Nibud

Test je kennis:
Armoede en schuldproblematiek 1-2


Begeleiden bij armoede en schuld

Begeleiden
Thieme Thuisbegeleider:  Thema 7.17 Begeleiden bij armoede en schuld
 • Ondersteuning bieden bij armoede en schuld
 • Inleiding
 • Signalen van armoede en schulden herkennen
 • Signalen armoede
 • Signalen die wijzen op schulden
 • Signalen die het risico op schulden vergroten
 • Doel en aanpak van thuisbegeleiding bij armoede en schuld
 • Opbouwen van vertrouwen
 • Het eerste contact
 • Na het eerste contact
 • Zicht krijgen op de oorzaken
 • Gebrekkige financiële kennis en vaardigheden
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Houding en gedrag
 • Fasen van gedragsverandering
 • Werken aan inzicht in de actuele situatie van de cliënt
 • Motiveren naar zelfredzaamheid
 • Complimenteren, positiviteit en feedback geven
 • Praktische financiële en psychosociale hulpinterventies
 • Help bij het openen van de post
 • Leid naar financieel hulpverleners bij dreigende problemen
 • Budgetcursus
 • Hulp bij een goede administratie
 • Maak samen een maandbegroting
 • Verminder de uitgaven of vergroot de inkomsten
 • Grip krijgen op de huishoudelijke uitgaven met een kasboek
 • Ondersteun bij een ander uitgavenpatroon
 • Maak een schuldenoverzicht en tref betalingsregelingen met schuldeisers
 • Aandachtspunten bij het geven van voorlichting, advies en instructie
 • Haal mensen uit sociaal isolement
 • Van belemmerende naar helpende gedachten
 • Nudging: andere keuzes gemakkelijker maken
 • Voorbeelden van schuld- en armoedepreventie in diverse gemeenten
 • Handige websites
Thieme Thuisbegeleider:  Thema 7.17 Begeleiden bij armoede en schuld
Opdracht 1-9

Praktijksituatie:
Hans gaat niet goed om met geld

Test je kennis:
Ondersteuning bieden bij armoede en schuld 1-2

Gedragsverandering

Waarom is het belangrijk om het gedrag van cliënten te veranderen?


Opdracht: 5 fasen van gedragsverandering

Opdracht: Gedragsverandering
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl