Gedragsverandering

Bestudeer de bron.


 • Neem een praktijksituatie waarin gedragsverandering van de cliënt gewenst is.
 • Maak individueel een gedragsanalyse waarin opgenomen: 
  • Attitude: waarom zou iemand het gewenste gedrag vertonen en wat houdt hem/haar tegen qua houding? Denk aan eerdere ervaringen, achtergrond, overtuigingen.
  • Competentie: hoe moeilijk is het voor de cliënt om het gedrag te vertonen en welke middelen en/of kennis heeft hij/ zij ter beschikking?
  • Omgeving: wie in zijn/haar omgeving hebben duidelijk invloed op het huidige gedrag? En hoe ziet de fysieke omgeving eruit?
  • Triggers: welke emoties spelen er rond dit gedrag? Wat zou iemand kunnen activeren om iets met het gedrag te doen?
  • Verwachting: wat verwacht de cliënt van jouw organisatie ten opzichte van dit gedrag

Bespreek deze gedragsanalyse in een groepje van 2 à 3 met elkaar zodat je de analyse nog kunt aanscherpen.

Leg de analyse daarna voor aan een collega. (komt jouw collega tot een zelfde analyse?)

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl