P6-K1-W6: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werkt nieuwe collega’s in en begeleidt studenten, stagiaires en/of vrijwilligers. Ze kiest in overleg een passende wijze van begeleiden. Zij instrueert, geeft aanwijzingen en adviezen en coacht hen. Ze geeft feedback op hun leeractiviteiten, beroepsmatig handelen en voortgang.

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl