Begeleiden van nieuwe collega's en stagiares

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg werkt nieuwe collega’s in en begeleidt studenten, stagiaires en/of vrijwilligers. Ze kiest in overleg een passende wijze van begeleiden. Zij instrueert, geeft aanwijzingen en adviezen en coacht hen. Ze geeft feedback op hun leeractiviteiten, beroepsmatig handelen en voortgang.


Bestudeer:  Thieme Kwaliteit en deskundigheid:  Thema 1.1: Werken als professional:
-De introductie

Maak: Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 1.1: Werken als professional:
-Opdracht 3

Bestudeer: Thieme Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg MZ: Thema 12.39:
Begeleiden van collega's en stagiaires:
-Coaching van (nieuwe) medewerkers
-Werkbegeleiding studenten
-Fasen in de werkbegeleiding
Maak: Thieme Begeleider Gehandicaptenzorg MZ: Thema 12.39: Begeleiden van  collega's en stagiaires:
-Opdracht 7-8
Opdracht: Inwerken bij Ipse De Bruggen

Opdracht: Inwerkplan

Opdracht: Checklist introductie

Opdracht: Leer- en begeleidingsstijlenBestudeer: Thieme Kwaliteit en deskundigheid MZ: Thema 2.8: POP-gesprek:
-alle onderdelen


Maak: Thieme Kwaliteit en deskundigheid MZ: Thema 2.8: POP-gesprek
-opdracht 1
Opdracht Persoonlijk ontwikkelplan
Bestudeer: Thieme Communicatie MZ: Thema 4.9: Feedback geven en krijgen:
-Het nut van feedback
-Aandachtspunten bij het geven van feedback
Maak: Thieme Communicatie MZ: Thema 4.9: Feedback geven en krijgen:
-Opdracht 3Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl