Coördineren

P6-K1-W5 Voert coördinerende taken uit

De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen voert coördinerende taken uit. Zij maakt een planning en verdeelt de werkzaamheden. Zij draagt zorg voor randvoorwaarden en bepaalt de prioriteiten binnen de werkzaamheden. Zij coördineert de werkzaamheden van de verschillende collega’s en zorgt voor procesbewaking. Zij geeft collegiale feedback. Zij deelt kennis en ervaring met collega's en deskundigen binnen en buiten de organisatie. Zij zorgt voor een goede afstemming met deskundigen vanuit andere disciplines, continuïteit van de hulpverlening en ondersteuning bij de werkzaamheden.


Coördineren
Thieme PBSD: Thema 9.25 -
Coördineren van de hulpverlening
  • alle onderdelen bestuderen

Thieme PBSD: Thema 9.25 -
Coördineren van de hulpverlening
  • alle opdrachten maken
Opdracht Aansturen
Opdracht Pro-actief communiceren
Opdracht Oprecht communiceren
Opdracht Andere waarden
Opdracht prioriteiten stellen
Opdracht Instrueren en informeren
Opdracht Evaluatie


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl