Motiveren/activeren/coachen

P2-K1-W3 Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

De begeleider specifieke doelgroepen stimuleert de cliënt tot deelname aan activiteiten ter bevordering van de regie over zijn eigen leven (zelfmanagement) bij o.a. de persoonlijke verzorging, wonen en huishouden en deelname aan de maatschappij. Zij begeleidt de cliënt en let hierbij op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Zij gaat na wat de mogelijkheden, wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt zijn ten aanzien van maatschappelijke participatie. Zij bespreekt met de cliënt wat hij nodig heeft aan ondersteuning en wat het beste bij hem aansluit. Zij signaleert veranderingen in de situatie van de cliënt en past in overleg met de cliënt de zorg en ondersteuning aan. Zij verwijst waar nodig en werkt samen met andere zorgverleners.


Begeleidingsmethodieken
Thieme Begeleider specifieke doelgroepen Thema 2.5 Begeleidingsmethodieken
  • Alle onderdelen bestuderen

Thieme Begeleider specifieke doelgroepen: Thema 2.5 Begeleidingsmethodieken
  • Opdracht 1-7
Opdracht Presentatie methodiekenMogelijkheden, wensen, behoeften, verwachtingen van de cliënt
Opdracht Casus autisme     


Begeleidingsstijlen
Theorie bij Hersey en BlanchardOpdracht Begeleidingsstijlen
Opdracht Hersey en Blanchard


Piramide van Maslow
Opdracht PiramideNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl